Skip to content. | Skip to navigation

You are here: Home / Topmenu / Informatie / Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling en uw bedrijfsuitje: wij informeren u graag!


Inmiddels is de WKR (werkkostenregeling) in werking getreden. Wat betekent dat voor u als u een uitje wilt organiseren met uw personeel, collega’s, klanten of zakelijke relaties? Daarvoor doorlopen we graag de onderstaande punten met u.

Wat is de WKR

Graag verwijzen wij u hiervoor naar de website van de belastingdienst in deze link.

Het organiseren van een uitje: Wat verandert er?

Het belangrijkste wat verandert bij het organiseren van uw personeelsuitje of zakelijke uitje, is het bewust zijn welk karakter het uitje heeft en te bepalen of het onder de WKR valt of niet. Valt het onder de WKR, dan is het goed om tevoren met uw werkgever, of u als werkgever, te bepalen wat voor uw bedrijf daadwerkelijk het vrijstellingsbedrag is per werknemer. Uw accountant of belastingadviseur kan daarbij helpen.

Wist u dat...

Wist u dat bij een modaal inkomen de vrijstelling van 1,2% (volgens het CPB €34.500,-) al € 414,- per werknemer per jaar bedraagt? In de oude regeling de vrijstelling voor personeelsfeesten –reizen en dergelijke € 454,- per jaar was? Computers, iPads, telefoons, opleidingen en een cursus van de zaak hier niet onder valt? U binnen de vrije bedragen nog leuke uitjes kunt organiseren en budget over kunt houden voor een kerstpakket en/of borrel met collega’s buiten de deur?

WKR Proof evenementen

In de branche van evenementen, bedrijfsuitjes en personeelsfeesten, zijn we natuurlijk allemaal op zoek naar WKR proof bedrijfsuitjes of personeelsfeesten, zodat u een uitje met uw personeel kunt organiseren, zonder daar extra voor belast te worden, indien u uw belastingvrije deel van 1,2 % van de loonsom al besteed heeft. Wij doen dat natuurlijk ook, maar kunnen daar geen garantie op geven. Per keer zult u zich moeten laten informeren bij uw accountant cq. belastingadviseur, of dit voor u van toepassing is. Wat wij wel kunnen garanderen zijn hoogwaardige bedrijfsuitjes die u binnen de vrije som kunt begroten. Wij adviseren u daar graag in. Werkkostenregelling vrije bedrijsuitjes, waar zouden die aan moeten voldoen?

  1. Teambuildingsactiviteiten met een duidelijke meerwaarde voor het bedrijf, bijvoorbeeld voorafgegaan door een relevante bedrijfsspecifieke training binnen uw bedrijf. De teambuilding activiteiten zijn onderdeel van de training.
  2. Het Bedrijfsuitje heeft een duidelijk zakelijk karakter. Gedacht kan worden aan klantgerelateerde uitjes, zogenaamde relatie uitje, waarbij u samen met uw klanten of relaties netwerkt.
  3. Het feest betreft een jubileum. Hiervoor heeft de fiscus een andere regeling. Raadpleegt u hiervoor de website van de belastingdienst.
  4. Het uitje wordt geïnitieerd en betaald door de personeelsvereniging of personeelsfonds van het bedrijf waar personeelsleden een eigen bijdrage geleverd hebben. 
  5. “In House” bedrijfsfeesten en (fun) workshops op eigen werkvloer of parkeerterrein. En bovendien is een personeelsfeest op een externe locatie, dat plaatsvindt in het kader van de dienstbetrekking, vrijgesteld, met uitzondering van het entertainmentgedeelte.


Ons advies indien uw uitje binnen de WKR wetgeving valt

• Inventariseer het belang van uw sociale uitje ten opzichte van andere mogelijk bestedingen die binnen de WKR vallen.
• Stel uw budget samen op jaarbasis en per evenement. 
• Wat is de bereidheid tot een eigen bijdrage van het personeel en hoe hoog is dat.
• Is uw werkgever bereid om extra te investeren buiten de vrijstelling om.
• Welk deel van de dag zou buiten de WKR kunnen vallen (bijvoorbeeld eventueel vergaderruimte of trainingsdeel)? 
• Bel of e-mail ons gerust om op basis van uw budget om een leuk uitje samen te stellen.
• Tot slot onderbouw en documenteer uw uitje, zeker als het een zakelijke incentive betreft. Zo voorkomt u, bij eventuele controle, misverstanden en misvattingen door de belastinginspecteur.